Bel ons op  0543 - 522 000
SPOED Praktijk [werkdagen 8:00 - 17:00] 0543 - 521 000
SPOED Huisartsenpost [buiten kantoortijden] 085 - 079 1112

Bespreek uw klachten!

 

Heeft u een klacht over uw huisarts of een medewerker in de praktijk, laat dit dan uw huisarts weten!
Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een klacht kan te maken hebben met het gegeven advies, de behandeling of bejegening door de zorgverlener of de wachttijden aan de telefoon.

De klacht kan gericht zijn tegen de huisarts, doktersassistente, praktijkondersteuner of waarnemend huisarts in de huisartsenpraktijk .

Stappenplan indienen klacht:

Stap 1: Bespreek uw klacht met uw huisarts
U kunt hiervoor een afspraak maken bij uw huisarts of een formulier invullen welke u bij de assistente kun opvragen of hier kunt downloaden. Nadat u deze dan weer in de praktijk inlevert, zal uw huisarts contact met u opnemen. 

Stap 2: Inschakelen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris
Komt u er samen met uw huisarts niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt een beroep doen op de hulp van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (HOOG)
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Daarbij kiest de klachtenfunctionaris géén partij, maar helpt u en de huisarts om de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via het secretariaat van de huisartsenorganisatie in de regio:
HuisartsenZorg Oost-Achterhoek: tel: 0543 - 547 800

Stap 3: Klacht voorleggen aan landelijk erkende geschilleninstantie
Als de klacht ook na bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u uw klacht voorleggen aan een landelijk erkende geschilleninstantie. Die doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

 

Stap 4: Melden klacht/geschil via SKGE
Heeft u geprobeerd om het gesprek met uw huisarts aan te gaan, maar heeft dit niet tot een bevredigende oplossing geleid? Dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en de huisarts.  1. Vul op de website van SKGE het klachtenformulier zo volledig mogelijk in en druk vervolgens op verzenden.<klacht> Hiermee geeft u toestemming aan SKGE om informatie over de klacht uit te wisselen met de huisarts; de huisarts om informatie in relatie met de klacht te delen met SKGE; SKGE om de klachtbrief door te sturen naar de huisarts. 2. Dient u de klacht in namens iemand anders? Dan moet deze persoon een machtiging invullen om de uitwisseling van zijn/haar gegevens mogelijk te maken. 3. SKGE controleert of de huisarts bij SKGE is aangesloten. 4. De klachtenfunctionaris neemt binnen maximaal 2 weken contact met u op voor een toelichting en om de diverse mogelijkheden te bespreken. 5. Als u de klacht wenst door te zetten, neemt de klachtenfunctionaris vervolgens contact op met de huisarts voor een reactie. 6. De klachtenfunctionaris koppelt deze aan u terug. 7. Dit proces van hoor en wederhoor (dat zowel telefonisch kan, als in de vorm van een ‘live’ bemiddelingsgesprek) gaat door totdat er een bevredigende oplossing is bereikt. 8. Lukt dit niet, dan kunt u eventueel een geschillenprocedure starten.