Bel ons op  0543 - 522 000
SPOED Praktijk [werkdagen 8:00 - 17:00] 0543 - 521 000
SPOED Huisartsenpost [buiten kantoortijden] 085 - 079 1112

Onze praktijk draagt het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering

Een keurmerk

Onze praktijk draagt het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering, toegekend door NPA. Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat onze praktijk goed is georganiseerd en dat wij ons blijven ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen. Om het keurmerk te behalen heeft onze praktijk eerst een grondige zelfevaluatie uitgevoerd. Daar kwamen verbeterpunten uit die wij hebben aangepakt. Na een jaar heeft een auditor van NPA onze praktijk bezocht en beoordeeld of wij aan de normen voldoen en ons inzetten om te blijven verbeteren. Op basis van het verslag van de auditor heeft NPA ons het keurmerk toegekend.

Het draait om u

Een praktijk met het keurmerk van NPA werkt volgens normen die uitgaan van allerlei zaken die voor u als patiënt belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat u de praktijk goed kunt bereiken, dat u de zorg krijgt die u nodig heeft en dat u erop kunt vertrouwen dat de huisarts goed contact heeft met uw andere dokters of bijvoorbeeld uw fysiotherapeut. Patiëntenenquête U staat centraal in onze huisartsenpraktijk. Uw mening over ons is daarom heel belangrijk. Alle huisartsenpraktijken met dit keurmerk vragen regelmatig aan patiënten om een enquête in te vullen. De antwoorden van patiënten geven informatie waar de praktijk van kan leren. En dat is wat een goede praktijk wil: leren hoe zij hun werk verder kunnen verbeteren. Wilt u meedoen met onze patiëntenenquête? Binnenkort kunt u een e-mail van uw huisarts verwachten.

Normen

De normen worden gemaakt door een onafhankelijk College van Deskundigen. Hierin zitten huisartsen, maar ook Patiëntenfederatie Nederland. Dit betekent dat ook de stem van patiënten goed wordt gehoord. Wat u van uw huisarts kunt verwachten staat centraal. Dat is namelijk de basis van de normen.

Lees op deze website: www.npacertificering.nl/patiënt meer over de certificering en de normen.

Heb je de hulp van de huisarts nodig voor een verwijzing?

 Twijfel je of de huisarts een verwijzing moet schrijven? Wil je vaststellen of de huisarts betrokken moet worden bij het aanvragen van herhaalmedicatie? Of wil je weten of de zorg aan onverzekerden door de huisarts gedeclareerd kan worden? Dit zijn voorbeelden van vragen waarop je op verwijsafspraken.nl de antwoorden vindt.

Verwijsafspraken.nl is een initiatief van 'Help de Huisarts Verzuipt'. Het geeft zorgverleners en patiënten antwoord op de vraag in welke situaties de huisarts betrokken moet worden en wanneer niet.

 

 

Onze praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten

Per 01-01-2024 zijn wij gesloten voor nieuwe patiënten. Alleen in het kader van gezinshereniging schrijven wij nog nieuwe patiënten in. Wij willen hiermee de kwaliteit van zorg voor onze huidige patiënten bewaken.

Bent u op zoek naar een huisarts dan kunt u zich melden bij uw zorgverzekeraar, zodat zij voor u kunnen kijken hoe ze aan hun zorgplicht kunnen voldoen.

 

 

 

Spoed, wie moet je bellen?

Bij levensgevaar: bel 112

Ben jij in levensgevaar? Of iemand anders? Bel dan meteen 112. Dit kan dag en nacht. De telefonist vertelt je wat je moet doen tot de ambulance er is.

Geen levensgevaar, misschien wel snel een arts nodig: bel de huisarts

Denk je dat je misschien snel een arts nodig hebt?

Doe dan dit:

Op werkdagen overdag: bel je eigen huisarts

Avond, nacht, weekend of feestdag: bel de huisartsen-spoedpost

Bij twijfel of je nu naar een arts moet: kijk op Thuisarts.nl

Basismaatregelen tegen de verspreiding van virussen en andere infectieziekten

Op dit moment spreken we niet meer van een coronapandemie. Het coronavirus is niet weg, maar het sluimert. Dat betekent dat we soms nog een opleving zullen zien, maar de kans op een grote coronagolf is vooralsnog klein. Het coronavirus hoort erbij, net zoals het griepvirus dat ieder jaar weer terugkomt. Daarom gelden er voor patiënten, bezoekers en begeleiders op dit moment geen maatregelen in het kader van corona.

Om de verspreiding van virussen en andere infectieziekten zoveel mogelijk te voorkomen, vragen we u wel om in onze praktijk rekening te houden met een aantal basismaatregelen. Zo helpt u ons om de verspreiding van virussen zoveel mogelijk te voorkomen.

Basismaatregelen

• Bent u verkouden? Dan vragen wij u om uit voorzorg een mondneusmasker te dragen

• Ontsmet uw handen bij binnenkomst bij één van de handpompen met desinfectiemiddel

• Wij schudden geen handen en vragen u om hier rekening mee te houden

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

• Gebruik papieren zakdoekjes

Bij spoed na 17:00 uur, in het weekend en op feestdagen

Levensbedreigende situaties Bij levensbedreigende situaties belt u altijd 112.

Spoedpost huisartsen Heeft u direct zorg nodig, maar is de huisartsenpraktijk gesloten? 's Avonds, 's nachts en in het weekend kunt u terecht bij de Spoedpost huisartsen (voorheen huisartsenpost). Dit kan alleen op afspraak.

Alleen bij spoed! De Spoedpost huisartsen is écht bedoeld voor dringende huisartsenzorg die niet kan wachten tot de volgende dag.

De Spoedpost Huisartsen verschilt van een reguliere huisartsenpraktijk. Bij uw eigen huisarts kunt u met al uw klachten terecht, maar bij de Spoedpost Huisartsen kunt u terecht als uw klacht niet kan wachten tot het eerst volgende spreekuur van uw eigen huisarts bijvoorbeeld bij:

  • ernstige verschijnselen die acuut opkomen
  • plotselinge heftige pijn
  • hoge koorts (bij uw kind)
  • klachten bij een ernstige ziekte die plotseling verergeren.

Twijfelt u? Kijk op:

Informatie over het LSP

Betere zorg door goede informatie

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Altijd uw gegevens snel bij de hand

Zorgverleners maken daarom gebruik van een regionaal netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners in hun regio: de zorginfrastructuur van het LSP (Landelijk SchakelPunt). Via dit netwerk kunnen zij de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen én een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Alleen met uw toestemming

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. Uw toestemming regelt u bij uw huisarts vul het toestemmingsformulier LSP in en lever het bij onze praktijkassistentes in. Of kijk op de website www.volgjezorg.nl voor meer informatie.

Medicatie via patiëntenportaal MijnGezondheid.Net

Vanaf heden is het mogelijk om, naast inzage van uw digitaal dossier en e-consult, ook herhaalmedicatie aan te vragen via het patiëntenportaal Mijngezondheid.net.

U kunt hiervoor naar www.mijngezondheid.net en inloggen met uw Digid.

Zie voor meer informatie onze pagina over Mijngezondheid.net

Openingstijden

Werkdagen 8:00-17:00

Vredensestraat 26
7101 MK Winterswijk

0543 - 522 000

SPOED PRAKTIJK
[Werkdagen 8:00 - 17:00]
0543 - 521 000

SPOED HUISARTSENPOST
[buiten kantoortijden]
085 - 079 1112

Herhaalrecepten

Ingeleverd of telefonisch besteld vóór 11.00 uur staan de medicijnen de volgende dag bij uw apotheek klaar

Uitslagen

Voor laboratorium- of foto uitslagen kunt u bellen tussen 9.00 uur en 11.00 uur