Bel ons op  0543 - 522 000
SPOED Praktijk [werkdagen 8:00 - 17:00] 0543 - 521 000
SPOED Huisartsenpost [buiten kantoortijden] 085 - 079 1112

Veel gestelde vragen

Mijn gegevens zijn nu toch al beschikbaar op de Huisartsenpost in Winterswijk en bij de (dienst-)apotheek van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, wat verandert er dan?
Uw gegevens zijn inderdaad al beschikbaar via een afgesloten regionaal netwerk waarop alleen de huisartsen, huisartsenpost, de apotheken en Dienstapotheek uit de regio Winterswijk e.o. zijn aangesloten. Omdat de techniek zich verder ontwikkelt wordt dit regionale systeem in de loop van 2014 vervangen door een landelijk systeem, het Landelijk Schakelpunt (LSP). Om via dit nieuwe systeem gegevens uit te kunnen wisselen is vooraf uw toestemming nodig.

Wordt mijn volledige medische dossier ter inzage beschikbaar gesteld?
Nee. Het gaat om de medische gegevens van de laatste 4 maanden of de laatste 5 contacten met uw huisarts, uw huidige gezondheidsproblemen, een eventuele geneesmiddelallergie en uw huidige medicatiegebruik. Het is dus een momentopname.

Kan iedereen overal inzage in krijgen?
Nee. Er is precies vastgelegd wie welke bevoegdheid heeft. Inzage is beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor veilige uitoefening van de betreffende functie. Dat geldt voor zowel de waarnemend huisarts, de huisartsenpost, de apotheker, de ziekenhuisapotheker als de medisch specialist. Inzage van een apotheker is bijvoorbeeld beperkt tot de medicatiegegevens. Hij/zij kan niet een samenvatting van het huisartsendossier raadplegen. Van elke inzage wordt bovendien vastgelegd wie op welk tijdstip een raadpleging heeft gedaan. Uw zorgverzekeraar heeft geen toegang tot uw gegevens via het LSP.

Hoe veilig is uitwisseling van de medische gegevens via dit systeem?
In de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst is de veiligheid geregeld. Het computersysteem van de zorgaanbieders en het netwerk moeten aan zeer strenge beveiligingsnormen voldoen. Een zorgverlener krijgt alleen toegang met een speciale pas en wachtwoord. U moet eerst toestemming hebben gegeven voordat gegevens mogen worden opgevraagd. Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen de gegevens inzien. Het inzien van gegevens moet noodzakelijk zijn voor de zorg aan u.

Kan ik de toestemming weer intrekken?
Ja, dat kan. U bepaalt zelf welke zorgverlener u toestemming geeft. Bij die zorgverlener kunt u ook uw toestemming intrekken. Toestemming intrekken kan ook online via www.vzvz.nl

Kan ik bepaalde gegevens afschermen?
Ja. U kunt bepaalde gegevens laten afschermen. Bespreek dat met uw huisarts of apotheek. Kan ik nagaan wie mijn gegevens hebben ingezien? Ja. U kunt een inzageformulier opvragen bij het VZVZ Informatiepunt, telefoon 070 317 34 56. Of online via www.vzvz.nl

Waar kan ik meer informatie vinden?

De website van de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie:
www.vzvz.nl/informatiepunt 

Patiëntenfederatie NPCF geeft informatie over patiëntenrechten en rechten van kinderen in de zorg:
> www.npcf.nl

Informatie over de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO):
> www.rijksoverheid.nl en zoek op: 'rechten van patiënten'.

Informatie over Wet bescherming persoonsgegevens:
> www.cbpweb.nl